แนะนำสินค้าและบริการ

  • ขัดมัน, ขัดหยาบพื้นคอนกรีต (Finishing Concrete floor)
  • ทำพื้นผิวแกร่งชนิดแห้ง (Floor Hardener) "SUPPERSTONE" สีเขียว แดง เทา สี ฯลฯ
  • เคลือบพื้นผิวแกร่งชนิดน้ำ Liquid Hardener
  • เคลือบพื้น Epoxy Coating, Epoxy Self-leveling, PU Concrete
  • เคลือบพื้นดาดฟ้ากันรั่วซึม (Waterproofing) Acrylic, Polyurenthene
  • เคลือบพื้นสนามกีฬาต่างๆ ทั้ง Indoor, Outdoor
  • ทำความสะอาดล้างพื้นและเคลือบแว๊กซ์ใส และแว๊กซ์สี (Clear wax & Color wax)
  • งานซ่อมพื้นเก่าที่ชำรุด ด้วย Polymer Cement Self-Leveling (ปูนปรับระดับ)